Dětské oblečení u Peťule
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY SKLADEM OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Petra Vohralíková
Adresa
Pohřebačka 43
Opatovice nad Labem
53345
Česká republika
05300711
nejsme plátci DPH
Telefon 608256820
Mobil 608256820
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

Provozovatel:

Petra Vohralíková

Pohřebačka 43

Opatovice nad Labem 53345

Ičo:05300711

tel: 608 256 820

mail: petulefcb@seznam.cz

Všeobecné informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. ZBOŽÍ ZASÍLÁME POUZE V RÁMCI ČR.

Jak nakupovat:

1) Před nákupem není potřeba se zaregistrovat

2) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky

3) Dále můžete pokračovat ve výběru

4) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně

5) Zvolte způsob platby a způsob doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku

6) Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (pokuď se tak nestane, prosím, kontaktujte nás na e-mailu petulefcb@seznam.cz

7) Do 24 hod. Vám zašleme platební podmínky Prosím, Vaši objednávku si pečlivě zvažte, neboť ji bereme jako závaznou. Rozhodnete-li se objednávku z jakýchkoliv důvodů zrušit, učiňte tak prosím maximálně do 24 hod. na e-mail petulefcb@seznam.cz nebo telefonicky. V případě špatně zvoleného poštovného Vám bude poštovné automaticky opraveno. Poštovné zdarma při objednávce nad 3000,- ( platba předem). V případě dobírky příplatek 40,- za dobírku.

Porušení kupní smlouvy:

Kupní smlouva je porušena nezaplacením zboží zákazníkem do 7 kalend.dní. V tomto případě odstupuje prodávající od prodeje. Doručování zboží: Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 prac. dnů od vystvení objednávky-dobírka nebo do 2 prac.dnů od přijetí platby na účet-při platbě předem na účet, Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklad vystavuji na vyžádání.Pro uplatnění reklamace nebo výměně zboží postačí vystavená objednávka.

Převzetí zboží:

Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy: Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůte. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (je to pro rychlejší komunikaci a vyřízení odstoupení). Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ….................................................................................................................................................. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …...................................................................................................... Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum …............... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

Můžete napsat vlastní, pouze e-mailem. Práva a povinnosti z vadného plnění Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Doporučené psaní
Zaslání max.jednoho kusu zboží do hmotnosti 0,500g.Omezeno délkou 50cm,šířkou 35cm a tloušťkou 5cm.
49,00 Kč ZDARMA
Doporučené psaní
Max-hmotnost 2kg OMEZENO ROZMĚRY 50X35X5CM
59,00 Kč ZDARMA
Doporučený balík
79,00 Kč ZDARMA
Balík do RUKY - DR
hmotnost nad 2kg
120,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr
Osobní odběr na adrese prodejce.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem na účet
BEZ POPLATKU
Dobírkou
Platba při převzetí zboží
40,00 Kč
HOTOVĚ
Při osobním odběru
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 3.000,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA